Bogotá


Bogotá, the capital of Colombia, is an immense city with almost 9 million inhabitants. It is located at 2600 meter hight, which many of the visitors will feel immediately. After ten meters walking you will be out of breath!

Estratos
This metropole has been divided in six different ´estratos´. The first estrato can be described as the ´worst´ if we speak in factors as economic welfare, education, facilities and safety. These quarters are located at the south of Bogotá and not recommendable to visit – not for foreigners and neither for Colombians that are not known in the area. On the other side, in the North you can find European style villa´s, tennis courts and luxurious´centro commercials´. These quarters are part of the sixth estrato. Here you will also find most of the embassy´s. 

Streetsystem
The streets don´t have names as we are used in Europe. It´s all about numbers, similar to for example New York. In Bogotá they speak of Carrera´s and Calles. The Carrera´s go from the South to the North and Calles from West to East.
 Autopistas are the ´city-highways´and provide the public transport Transmilenio – ruled by the government – to drive at least faster then the average speed of 5 km an hour. Recent research of application Waze learns us that Bogotá has the worst traffic of the world…To make things a bit more complicated, an address can be for example: Calle 26 with Carrera 101, building 12, but there can also be A-B-C´s involved. These letters are made for roads that are new. So that makes the address for example: Calle 26B with Carrera 101A. It´s like a puzzle; sometimes you got it in one time and your happy as a baby, sometimes your searching hours for the right way…

 


Bogotá, de hoofdstad van Colombia, is een gigantische stad met bijna 9 miljoen inwoners. Het ligt op 2600 meter hoogte en dat is voor veel bezoekers direct te merken. Na tien meter lopen ben je buiten adem!

Estratos
Deze metropool is opgedeeld in zes verschillende ´estratos´. Estrato uno kan worden beschreven als ´slechtst´ als we spreken over factoren zoals economische welvaart, educatie, faciliteiten en veiligheid. Deze wijken liggen in het zuiden van de stad en zijn niet aan te raden om te bezoeken – niet voor buitenlanders en ook niet voor Colombianen die niet bekend zijn in het gebied. Aan de andere kant vind je in het noorden Europese villa´s, tennisbanen en luxe ´centro commerciales´. Deze wijken zijn onderdeel van ´estrato seis´. Hier vind je ook de meeste ambassades.

Straatsysteem
De straten dragen geen namen, zoals we dat gewend zijn in Europa. Het gaat alleen maar om nummers, gelijk aan het systeem dat in New York wordt gehanteerd. In Bogotá spreekt men over Carrera´s en Calles. De Carrera´s lopen van zuid naar noord. De Calles gaan van West naar Oost. Autopistas zijn een soort stadsnelwegen die de Transmilenio, het openbaar vervoer gefinancierd door de overheid, de mogelijkheid biedt iets sneller te rijden dan de gemiddelde snelheid van 5 km per uur in de stad. Uit recent onderzoek van applicatie Waze is gebleken dat Bogotá de stad met de slechtste verkeersdoorstroom is… Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, kan een adres als volgt zijn: Calle 26 met Carrera 101, gebouw 12, maar daaraan kunnen A-B-C´s worden toegevoegd, Deze letters zijn gemaakt om nieuwe straten aan te duiden. Dat maakt het adres bijvoorbeeld: Calle 26B met Carrera 101 A. Het is als een puzzel: soms vind je direct waar je moet zijn en ben je blij als een baby, maar soms zoek je uren naar de juiste weg…

Meer weten over Bogotá en omstreken? Voor bezoektips, achtergrond- en praktische informatie, bekijk mijn stadsgids over deze geweldige hoofdstad: http://www.odyssee-reisgidsen.nl/gids/bogota